Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální bydlení“ v Hradci Králové

Datum a čas: 23. 11. 2017, 9:30 – 15:30

Místo konání: Zasedací místnost P1.412, Pivovarské náměstí 1245, KÚ Hradec Králové

Program:

Česká a zahraniční praxe v sociálním bydlení – Mgr. David Beňák, DiS. (náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)

David Beňák: Příklady praxe ze zahraničí

Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí – Barbora S. Stašková, M.A. (garantka Kontaktního centra Sociálního bydlení, MPSV)

Barbora Š. Stašková – Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování v obcích

Sociální bydlení v širších souvislostech sociální a bytové politiky – Ing. Petr Víšek (externí učitel, Katedra sociální práce FF UK)

Petr Víšek: Sociální bydlení v širších souvislostech 

Rapid re-housing – spolupráce Magistrátu města Brna a organizace IQ Roma servis – Mgr. Renata Haráková (Magistrát města Brna, odbor sociální péče)

Renata Haráková: Pilotní papid Re-housing

Dostupné bydlení v Hradci Králové jako nástroj sociální práce vedoucí k sociální změně – PhDr. Marek Šimůnek, MBA. (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Magistrát města Hradce Králové)

Marek Šimůnek: Dostupné bydlení

Zkušenosti se sociálním bydlení SAS pro rodiny s dětmi v HK – Mgr. Vendula Topinková (sociální pracovnice, Salinger, z. s.)

Vendula Topinková: Zkušenosti se sociálním bydlením SAS pro rodiny s dětmi

Zkušenosti se sociálním bydlení v Oblastní charitě Hradec Králové – Dana Pechová (vedoucí zařízení Dům Matky Terezy, Oblastní charita HK)

Oblastní charita: Sociální bydlení

 

Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

Sdílejte: