Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Regionální seminář „Sociální podnikání“ v Pardubicích

Termín: 1. 6. 2017 od 10:00 – 15:00
Místo konání: kavárna Kosatec, Sladkovského 2824, Pardubice

Program:

Mgr. Stanislav Hyrák (manažer sociální firmy Přirozenou cestou s.r.o. a lokální konzultant MPSV pro sociální podnikání) – Základní charakteristiky sociálního podnikání v ČR, cílové skupiny. Spolupráce se subjekty a institucemi na místní i regionální úrovni. Podnikání zaměřené na trvalou udržitelnost, lokální a environmentální aspekty.

Přirozenou cestou – klip , Prezentace soc. firmy Přirozenou cestou 2017

Monika Hejzlarová (MPSV) – Informace k sociálnímu podnikání: Operační program Zaměstnanost (informace o připravované výzvě č. 129)

Monika Hejzlarova: Sociální podnikání v OPZ

Ing. Marek Juha (Komora sociálních podniků) – Sociální podnikání: příklady dobré praxe

Marek Juha: Sociální podnikání

 

Seminář je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Příloha:

Sociální podnikání v ČAA

Sdílejte: