Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Pozvánka na konferenci „Spolupráce a sociální podnikání v širších souvislostech“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem „Spolupráce a sociální podnikání v širších souvislostech“.

Termín konání: 13. 9. 2018, od 9:00 do 16:00
Místo konání: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Pozvánka

Kompletní program konference

Tisková zpráva

Proč a s kým spolupracovat? Co spojuje neziskové organizace a byznys sféru, jaké výzvy nás společně čekají? Co je smyslem sociálního podnikání a udržitelnosti? Proč je tento trend stále rozšířenější? Jaké jsou možnosti finančních nástrojů? Kdo začal sociálně podnikat a jak se mu dnes daří?

Cílem konference je ukázat potřebu spolupráce a provázanosti jednotlivých segmentů společnosti. Je zde doba, kdy spoléhat se sám na sebe nestačí, kdy sdílení informací a vzájemná spolupráce udávají trend. Pojďme si představit koncept sociálního podnikání a jeho různá pojetí. Seznámíme se s různými finančními nástroji a poslechneme si příběhy lidí, kteří v oblasti sociálního podnikání dosáhli úspěchů. Pozvání k účasti přijali zástupci korporátních společností, platforem pro networking, Ministerstva práce a sociálních věcí, akademické obce, pracovníci sociálních podniků a další.

Na závěr konference se pokusíme najít odpovědi na otázky, zda je zapotřebí legislativní úprava, jaké jsou sociální či ekonomické dopady sociálního podnikání do společnosti, nebo proč je prospěšné se síťovat, vytvářet platformy a sdílet informace.

Konference je součástí projektu z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Na akci bude zajištěno drobné občerstvení. Účast je zdarma a počet míst je omezen.

Odkaz na přihlašovací formulář: https://goo.gl/forms/JOiwLSFxR3Qk6oSu1

Prezentace řečníků z konference naleznete zde.

Sdílejte: