Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Pozvánka na třetí kulatý stůl „GDPR v neziskovém sektoru“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice pořádá třetí kulatý stůl tematicky věnovaný nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Termín: 25. 4. 2018 od 9:30 do 12:00

Místo: „Pracovna“, Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3

Účastníci budou seznámeni s dopadem nařízení na běžný chod organizace, jak se na tento přechod nejlépe připravit, co nepodcenit a co je naopak „jen mediální bublina“. Dále Vám bude představen Metodický postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 2/2018 pro poskytovatele sociálních služeb, který je v podobě kodexu chování dle článku 40 zmíněného nařízení. Inspirovat se tímto dokumentem mohou veškeré nevládní organizace napříč sektory.

Pozvánka

Přednášející:
Ing. Jaroslav Dolanský, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Mgr. Blanka Stará, advokátka

Kulaté stoly jsou součástí projektu z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. Na akci bude zajištěno drobné občerstvení. Účast na akci je zdarma a počet míst je omezen.

Kapacita kulatého stolu je naplněna. Zájemci se mohou hlásit na náhradní kulatý stůl na téma GDPR, který se koná 10. května 2018.

Sdílejte: