Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Pozvánka na seminář „Jak dostat neziskovku do médií“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice Vás zve na seminář o tom, jak se může nezisková organizace prosadit v  mediálním prostoru.

Datum: 10. 10. 2018, 9:30-12:30

Místo: ANNO ČR, Senovážné náměstí 24, 6. patro, Praha 1

Pozvánka

Seminář se skládá ze dvou částí. V první z nich budou účastníci provedeni mediální interakcí od začátku do konce. Konkrétně:

  1. navržení tématu a domluvení otázek a formy mediálního výstupu
  2. příprava hosta na mediální vystoupení
  3. interakce s moderátorem či novinářem během vlastního výstupu (písemný či naopak slovní a hlasový projev, řeč těla, práce s ozvučením a kamerou, několik poznámek ke kultuře odívání)
  4. využití a propagace proběhnutého mediálního výstupu
  5. úspěšné navázání na vzniklou mediální spolupráci

V druhé části se dotkneme témat, která s vystupováním v médiích úzce souvisí. Například:

  • jak pracovat s negativním mediálním obrazem a kontroverzními tématy
  • krizová komunikace, aneb když věci nejdou podle Vašich představ
  • jiné cesty mediálního prosazení se (sociální sítě, blog, video…)
  • interakce s novináři a médii skrze sociální sítě
  • zvaní novinářů na vlastní akce

Lektor:

Jan Veselý se v prostředí masmédií coby arabista pohybuje již přes deset let a má za sebou stovky mediálních výstupů slovem a písmem. Absolvoval drtivou většinu mediálních formátů, v nichž se může pozvaný host ocitnout – od klasických rozhovorů s moderátorem po zodpovídání dotazů volajících diváků. Vedle mediální sféry má dlouhodobé zkušenosti i v oblasti vzdělávací a přednáškové činnosti. Například opakovaně vystupuje na festivalu Jeden svět a přednáší na Ministerstvu vnitra ČR. Médii se zabýval i teoreticky během svého studia na vysoké škole, kdy se zaměřil na roli masmédií v zahraniční politice vybraných arabských států.

Seminář probíhá v počtu nejvýše 10 osob, což umožňuje zodpovídat individuální dotazy a témata školení přizpůsobit potřebám zastoupených organizací.

Projekt vychází z programu Úřadu vlády České republiky s názvem Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2018.

Cena školení je 100 Kč pro členy ANNO ČR, 300 Kč pro ostatní. Platby probíhají předem pomocí převodu na číslo účtu 2500913649/2010. Variabilní symbol je IČ účastníka (na něj bude vystavena faktura).

Přihlašování probíhá prostřednictvím odkazu: https://goo.gl/forms/ZlIIiorFYFHBNODh2  

Sdílejte: