Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobností neziskového sektoru 2022 je Jitka Reineltová pomáhající pacientům s nervosvalovým onemocněním

Praha (21. listopadu 2022) – Letošní ročník soutěže Osobnost neziskového sektoru, kterou vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR), zná své výsledky. Zvítězila výkonná ředitelka spolku Parent Project Jitka Reineltová, která pečuje o pacienty s nervosvalovým onemocněním. Dalšími v pořadí byli specialistka spinální problematiky Lenka Honzátková z Centra Paraple a filantrop Vojtěch Sedláček.

Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová: „Vzhledem k tomu, že jsem sama pro řadu nevládních neziskových organizací v minulosti pracovala jako dobrovolnice, velmi si vážím aktivit, které Asociace nestátních neziskových organizací po léta vykonává. Zejména v dnešní době, kdy jsou nevládní neziskové organizace ve veřejném prostoru častým terčem útoků politických populistů a extremistů, považuji podporu lidí, kteří nezištně pracují v neziskovém sektoru, za mimořádně společensky důležitou.“

Vítězka soutěže Jitka Reineltová působí už 6 let jako předsedkyně výkonného výboru spolku Parent Project. Na starosti má strategické vedení, finanční a projektové řízení a také advokační činnost ve prospěch pacientů s nervosvalovým onemocněním. Založila tým terénní podpory rodin, kontaktní centrum pro pečující a stala se respektovanou členkou několik pracovních skupin na Ministerstvu zdravotnictví, kde se angažuje v chystaných změnách zákonů o sociálních službách a dlouhodobé péči.

Druhé místo obsadila Lenka Honzátková z neziskové organizace Centrum Paraple. Začínala jako dobrovolník, později byla fyzioterapeut, pohybový terapeut či zdravotní sestra. Nyní je specialistkou spinální problematiky. Zabývá se intervizí postupů v rámci vykonávané služby. Její informace jsou cenné pro komplexní přístup v rámci sociální rehabilitace. Centrum Paraple zastupuje v předsednictvu České asociace paraplegiků (CZEPA) a České společnosti pro míšní léze.

Jako třetí v pořadí se umístil Vojtěch Sedláček, současný předseda správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Začínal jako učitel informačních technologií v Jedličkově ústavu v Praze. V roce 1995 založil sociální podnik Obslužná, spol. s r.o., následující rok Agenturu ProVás, s.r.o. za účelem zaměstnání lidí se zdravotním postižením. Mezi dalšími jeho četnými projekty jsou Nejdřív střecha a Nejdřív doma, které pomáhají lidem bez domova k sociálně udržitelnému bydlení. V roce 2021 založil i projekt na pomoc osamělým seniorům Nejdřív soused.

Speciální cenu za celoživotní přínos neziskovému sektoru si odnesla Martina Berdychová. V minulosti působila jako spoluzakladatelka a první ředitelka obecně prospěšné společnosti Magdaléna pomáhající lidem s různými typy závislostí. Později vybudovala a několik let úspěšně vedla Asociaci nestátních neziskových organizací v ČR. Dokázala vždy bojovat za dobré jméno neziskového sektoru a odrážet útoky populistických politiků.

Vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2022 proběhlo v Sálu státních akt Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O konečném pořadí rozhodla hodnotitelská komise, v níž kromě zástupců ANNO ČR zasedli také předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, senátor David Smoljak či Andrea Růžička z odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte: