Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru pro rok 2018 zná svého vítěze