Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru 2022 zná svou TOP 10 finalistů

Soutěž Osobnost neziskového sektoru 2022 postoupila do další fáze. V prvním kole zvolil výkonný výbor ze všech přihlášek TOP 10 finalistů, kteří postoupili do druhého kola před hodnotitelskou komisi složenou z představitelů ANNO ČR a veřejného života. Ta vybere umístění prvních tří soutěžících a definitivního vítěze letošního ročníku.

Složení hodnotitelské komise:

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

David Smoljak, Senát Parlamentu ČR

Andrea Růžičková, Magistrát hlavního města Prahy

Jaromír Hron, předseda ANNO ČR

Jan Vocel, tajemník a PR manažer ANNO ČR

Martina Berdychová, emeritní předsedkyně ANNO ČR

Vyhlášení vítězů se koná v pondělí 21. listopadu v Sálu státních akt Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

 

TOP 10 finalistů soutěže Osobnost neziskového sektoru 2022

 

Petra Adámková

Organizace: Alfa Human Service, z.s.

Spolupracovat začala s neziskovým sektorem v roce 2013, a to v organizaci Alfa Human Service, z.s., kde působí dodnes. Tato organizace se věnuje podpoře neformálních pečujících. Od roku 2015 se Petra začala také věnovat pomoci pacientkám s onkogynekologickými diagnózami a rakovinou prsu ve společnosti ONKO Unie. Ve vedení Alfa Human Service v roli odpovědné osoby za vnitřní a vnější komunikaci udělala velký kus práce na poli propagace a medializace tématu neformální péče. V roce 2019 vytvořila kampaň na podporu pečujících CHRPA/ Děkujeme pečujícím. Na poli podpory onkologických pacientů je její síla, hlas a energie znát z pohledu tuzemské činnosti a její volba do evropských orgánů je jen třešničkou na dortu.

 

 

Jan Burda

Organizace: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina z.s.

Působí 10 let jako předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) a člen výkonné rady KOUS Vysočina. RDMVK se jako střešní organizace dětských spolků na Vysočině stará především o koordinaci volnočasových aktivit, propagaci pravidelné zájmové činnosti a letních táborů, vzdělávání dobrovolníků či webový portál volnočasuj.cz. V neziskovém sektoru se Jan Burda pohybuje od devadesátých let, kdy působil jako skautský vedoucí. Od roku 2002 vede také jako dobrovolník Občanské sdružení KADET a jeho pobočný spolek Centrum volného času Hrubínka.

 

 

 

Lenka Honzátková

Organizace: Centrum Paraple, o.p.s.

Působí v Centru Paraple přes dvacet let. Začala jako dobrovolník, později fyzioterapeut a pohybový terapeut a občas i jako zdravotní sestra. Nyní je specialistkou spinální problematiky. Zabývá se intervizí postupů v rámci vykonávané služby. Pracuje i s klienty a její informace jsou cenné pro komplexní přístup v rámci sociální rehabilitace. Lenka také zastupuje Centrum Paraple v předsednictvu České asociace paraplegiků – CZEPA a České společnosti pro míšní léze.

 

 

 

 

Mgr. Pavel Janouškovec

Organizace: Diecézní charita Plzeň

Ředitel Městské charity Plzeň (největší v Plzeňském kraji) a člen předsednictva České rady sociálních služeb. Lidé si jej váží pro jeho pracovitost a mimořádné nasazení bez ohledu na čas. Stál za rozvojem služeb Domova pro seniory sv. Jiří , Domova sv. Aloise pro lidi se stařeckou demencí, Domova na půl cesty sv. Josefa, Domova sv. Františka pro lidi bez domova, NDC či Noclehárny. Vše řídil osobní aktivitou a to včetně vedení stavebního dozoru. Po povodních 2002 vybudoval bytový komplex sociálního bydlení Charity ve Vochově. Získal titul Zlatý Anděl města Plzně za svoje působení pro město a rozvoj sociální práce.

 

 

 

Taťána Kuchařová

Organizace: Nadace Krása pomoci, z.s.

Založila nadaci Krása pomoci, která je zaměřena na pomoc seniorům a s tím souvisejících otázek stárnutí populace a mezigeneračních vztahů. V roce 2015 prezentovala činnost své nadace na půdě OSN v New Yorku a v Ženevě. Díky své činnosti zaměřující se dlouhodobě na pomoc seniorům byla označena světovou mezinárodní organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs (WNYLE) jako mezinárodní lídr mladé generace.

 

 

 

Pavlína Novotná

Organizace: Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Od roku 2018 vedoucí Domova Jabloňová, Domova Vyhlídka a Odlehčovací pobytové služby Trnková pro seniory. Kombinuje ve své profesionální práci praxi výjimečné manažerky a lídra s kvalitní lektorkou. Zapojuje se do sociálně-komunitních aktivit na úrovni města i kraje. Domovy pro seniory, které dlouhodobě řídí, patří k tomu nejlepšímu, co v naší republice máme, a to nejen co do řešení a vybavení prostor a provozu, ale také práce s personálem. Řada příkladů inspirativního řešení z těchto domovů je uvedena v publikaci Jako doma, která nabízí ucelený koncept domovů pro seniory.

 

 

 

Ing. Jitka Reineltová

Organizace: Parent Project, z.s.

Od roku 2013 působí ve výkonném výboru spolku Parent Project, šest let jako jeho předsedkyně. Na starosti má strategické vedení, finanční řízení, projektové řízení a dále advokační činnost ve prospěch pacientů s nervosvalovým onemocněním. Pod jejím vedením se posouvá nejen organizace samotná, ale sama představuje hlas pacientů. Založila tým terénní podpory rodin, kontaktní centrum pro pečující, stala se respektovanou členkou několik pracovních skupin na Ministerstvu zdravotnictví, angažuje se v chystaných změnách zákona o sociálních službách a o dlouhodobé péči.

 

 

 

 

Vojtěch Sedláček

Organizace: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Počátky filantropických aktivit Vojtěcha Sedláčka sahají do roku 1981, kdy začala jeho osmiletá dráha dobrovolného učitele informačních technologií v Jedličkově ústavu v Praze. V roce 1995 založil sociální podnik Obslužná, spol. s r.o., následující rok pak Agenturu ProVás, s.r.o. za účelem zaměstnání lidí se zdravotním postižením. V roce 2014 spolu s organizací Naděje vytvořil projekt Nejdřív střecha, který dodnes pomohl 2 434 lidem bez domova. V době covidové pandemie inicioval projekt Nejdřív doma pomáhající k sociálně udržitelnému bydlení. V roce 2021 založil navíc na pomoc osamělým seniorům projekt Nejdřív soused. Od roku 2020 je členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v roce 2021 se stal jejím předsedou.

 

 

Roman Suda

Organizace: Český paralympijský výbor, z.s.

Podílel se na formování paralympijského sportu v České republice. Jako. 1. místopředseda Českého paralympijského výboru má na starosti především sportovní úsek a věnuje se tak rozvoji parasportu v České republice, nastavování lepších podmínek pro sportovce nebo náboru nových talentů. Bez Romana Sudy by nebyl nynější Český paralympijský výbor takový, jaký je – moderní, silný a s jasným cílem. 

 

 

 

 

Leona Zemanová

Organizace: Betanie-křesťanská pomoc, z.ú.

Pracuje v Betanii od jejích začátků v devadesátých letech, kdy nastoupila na místo zdravotní sestry. Během let si dokončila vysokoškolské vzdělání – obor sociální. V současné době pracuje jako sociální pracovnice – vedoucí střediska odlehčovacích služeb Villa Vlaďka v Lelekovicích.

Sdílejte: