Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru 2021 zná svou TOP 10 finalistů

Soutěž Osobnost neziskového sektoru 2021 postoupila do další fáze. V prvním kole zvolil výkonný výbor ze všech přihlášek TOP 10 finalistů, kteří postoupili do druhého kola před hodnotitelskou komisi složenou z představitelů ANNO ČR a veřejného života. Ta vybere umístění prvních tří soutěžících a definitivního vítěze letošního ročníku.

Složení hodnotitelské komise:

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

David Smoljak, senátor

Renata Chmelová, senátorka

Eva Špačková, místostarostka Prahy 1

Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR

Jaromír Hron, místopředseda ANNO ČR

Vyhlášení vítězů se koná ve středu 15. prosince v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Magistrát hl. m. Prahy je partnerem soutěže.


TOP 10 finalistů soutěže Osobnost neziskového sektoru 2021

 

Zuzana Daušová

Organizace: Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

V roce 2001 založila neziskovou organizaci Helppes, kde dodnes působí jako ředitelka a vedoucí výcviku asistenčních a vodících psů. Dbá na osvětovou činnost v oblasti života lidí s postižením a jejich psích pomocníků. Z malé neznámé neziskovky vytvořila dnes nejznámější a nejprestižnější organizaci ve svém oboru, která se těší výbornému renomé i v zahraničí. Psům a jejich výcviku se věnuje od dětství, jsou její život. Ze všeho nejvíc ji těší to, že může prostřednictvím psů pomáhat těm, co neměli v životě takové štěstí jako ona sama.

 

 

 

 

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová

Organizace: ZpěvAhra, Freedom Art, Zpátky do života, Nadační fond VRBA

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň a současně Hudební výchovu pro střední školy s oborem sbormistrovství. Od roku 2005 byla hlavní textařkou zpěvačky Ewy Farne, a tak její umělecké ambice byly naplněny ve všech směrech. Do roku 2014 si myslela, že má vše ve svých rukou. V tom roce tragicky zahynul její manžel. Po překonání životní tragédie začala pomáhat druhým. V roce 2016 oficiálně založila a dodnes vede spolek Zpátky do života a Nadační fond Vrba. Obě tyto organizace mají stejné poslání – nejenom praktickou pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi, ale i psychoterapeutickou. Jedná se o projekt, který ve střední Evropě nemá srovnání. Kromě toho vede neziskovou organizaci ZpěvAhra z.s., která se zabývá prací s dětmi, mládeží i dospělými v oblasti sborového zpěvu a dramatického projevu, a komunitní a volnočasové centrum Freedom Art.
Ing. Radek Hábl

Organizace: Institut prevence a řešení předlužení

Autor mapy exekucí a mapy bankrotů. Expert na dluhovou oblast. Založil a dodnes vede Institut prevence a řešení předlužení. Svou nezdolnou energií dlouhodobě a zásadně přispívá k pozitivním změnám legislativy v dluhové oblasti a zvyšuje tak kvalitu života statisícům obyvatel s dluhy. Zároveň zlepšuje i vymahatelnost práva pro věřitele. Řídí se mottem Steva Jobse: „Lidé, kteří jsou natolik šílení, aby si mysleli, že mohou změnit svět, to skutečně dokáží.“

 

 

 

 


Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

Organizace: Rodinné Integrační Centrum

Ředitelka Rodinného Integračního Centra vede kolektiv 95 zaměstnanců, zodpovídá za financování aktivit a služeb,  zpracovává projekty, metodicky řídí tým služeb. RIC poskytuje ranou péči pro rodiny s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce. Nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, sociální rehabilitace pro osoby s PAS a dále pak  aktivizační a integrační aktivity. Aktuálně se Hana Janiková aktivně podílí na nové aktivitě – biofeedbacku, který je nabízen od října 2021 v RIC. Vedle této práce stále působí jako lektorka, konzultanta a poradkyně v neziskovém sektoru. Její osobní motto zní: „Dobré věci přicházejí k těm, kteří čekají. Velké věci přicházejí k těm, kteří zvednou zadek a dělají něco pro to, aby přišly.“

 

 

 

Mgr. Yvona Koutná

Organizace: LÍSKA

Již 14 let je předsedkyní neziskové organizace LÍSKA. Podílí se na přípravě a řízení projektů, stará se o fundraising i marketing. Je garantkou vzdělávacích programů, lektorkou a konzultantkou. Vede klub ambasadorů FairTrade, spolupracuje s dobrovolníky. Díky její činnosti vznikla ve Zlínském kraji síť středisek ekologické výchovy. Působí jako externí lektorka a konzultantka pro Toulcův dvůr Praha, Centrum ekologických aktivit Olomouckého kraje Sluňákov, ALCEDO – středisko volného času Vsetín a DMM Strážnice.

 

 

 

 

Ing. Jiří Lodr

Organizace: Diecézní charita Plzeň

V roce 1993 byl prvním a jediným zaměstnancem Diecézní charity Plzeň. Za necelých 28 let se mu podařilo vybudovat organizaci, která provozuje 19 registrovaných sociálních služeb na území Plzeňského a Karlovarského kraje a několik dalších projektů, včetně přeshraniční humanitární a rozvojové spolupráce. V roce 2020 tato organizace zaměstnávala již 229 zaměstnanců. Jako ředitel se podílí na tvorbě partnerských svazků mezi pomáhajícími neziskovými organizacemi, a posiluje tak společný hlas při vyjednávání odpovídajících podmínek poskytování služeb a jejich financování z veřejných zdrojů. V tomto směru je aktivním stratégem potřebných změn a jejich tlumočníkem směrem k zástupcům Vlády či Parlamentu ČR.


Zdeňka Mocňáková

Organizace: Svaz tělesně postižených v České republice, Okresní organizace Louny

Působí jako předsedkyně organizace Svaz tělesně postižených v České republice z s., okresní organizace Louny. Zabývá se správným fungováním sociálních služeb a půjčovny kompenzačních pomůcek, organizuje volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty a zavedení dopravy pro zdravotně postižené a seniory v Lounech a okolí. Je optimistická, empatická, vstřícná a má spoustu nápadů, jak vždy pomoci a posunout organizaci i klienty dál. Již 20 let je vozíčkářka a přes svůj nepříznivý zdravotní stav se snaží vždy každému pomoci. Je ochotná udělat maximum pro druhé. Často říká: „Život na vozíku mně něco dal a něco vzal. Tím, že sedím na vozíku, život nekončí. Jsem normální, akorát nechodím.“

 

  Mgr. Lenka Ouředníčková

Organizace: RUBIKON Centrum

Je ředitelkou pro inovace a rozvoj v organizaci RUBIKON Centrum, věnuje se advokačním aktivitám a prosazování systémových změn, které usnadní integraci osob s trestní minulostí. Stála u zrodu Probační a mediační služby ČR, která je dnes nedílnou součástí justičního systému. Zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody. Nabízí možnost jednání mezi pachateli a obětmi o urovnání následků trestného činu. Váží si klientů a klientek, kteří se na RUBIKON Centrum obracejí často v zoufalé situaci. V minulosti byla viceprezidentkou evropské sítě The European Organization for Probation, dodnes je její čestnou členkou a předsedkyní výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství. Publikovala a publikuje články v odborných časopisech a je spoluautorkou knih Příručka pro PMS, Sociální práce v praxi a Probace a mediace.

 

David Svoboda, DiS.

Organizace: Amalthea

Ředitel neziskové organizace Amalthea působící v Pardubickém kraji, která poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Amalthea předchází umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu a doprovází náhradní rodiny. Nabízí vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost, zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. David Svoboda je také předsedou Asociace Dítě a Rodina. Mezi její zásadní kroky patří snaha o zrušení kojeneckých ústavů a podpora transformace dětských domovů na malá zařízení komunitního typu. Okolí vnímá Davida Svobodu jako vizionáře, který ve svém oboru přemýšlí vždy o krok dopředu. Podporuje zavádění nových metod sociální práce, jako jsou například rodinné konference.

 

Mgr. Hana Vodrážková

Organizace: RADKA

V neziskovém sektoru se pohybuje již 18 let, kdy v Kadani založila spolek RADKA (zkratka z Rodiče a děti Kadaně), který úspěšně celou dobu vede a rozvíjí. Od skromných začátků vzniku odspoda prošel spolek postupnou profesionalizací. Dnes provozuje mateřské, plavecké, dobrovolnické, vzdělávací, mládežnické a zahraniční centrum. Má za sebou přes 250 projektů v objemu 150 milionů Kč, kterými se snaží zlepšovat životní podmínky obyvatel Kadaně.

Sdílejte: