Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost neziskového sektoru 2021

Obsah projektu včetně harmonogramu 

Soutěž bude probíhat od června do prosince 2021 v těchto krocích:

  1. Vyhlášení soutěže s pravidly a její propagace na webových stránkách a sociálních sítích. Přímé oslovení všech členů ANNO ČR a dalších spolupracujících neziskovek (srpen 2021).
  2. Uzávěrka nominací kandidátů, výroba pozvánky (konec října 2021).
  3. Kontrola nominací a užší výběr finalistů ankety Výkonným výborem ANNO ČR, počet vybraných závisí na počtu nominací. Hodnotiteli jsou významné osobnosti z veřejného života, proto je nemůžeme zatěžovat velkým množstvím podkladů.
  4. Oslovení hodnotitelů soutěže, vypracování a zadání jednotných tabulek pro vyhodnocení a předání podkladů k vyhodnocení finalistů z regionů (listopad 2021).
  5. Projednání záštit, místa konání, kulturního programu, občerstvení (říjen/listopad 2021)
  6. Výběr, objednávka a nákup cen. (říjen/listopad 2021).
  7. Oslovení médií, tisková zpráva, výběr předávajících, výroba diplomů (listopad 2021)
  8. Vyhlášení výsledků a předání ocenění včetně hmotných cen (prosinec 2021).
  9. Výsledky udílení cen budou následně zveřejněné na webových stránkách určených pro tuto soutěžní akci a široce medializovány ve veřejných sdělovacích prostředcích

Projekt je hodnocen jako Akce celopražského významu.

Sdílejte: