Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Osobnost nestátní neziskové organizace pro rok 2017

Vítězkou Osobnosti neziskového sektoru pro rok 2017 se  stala Mgr. Tereza Kvapil Pokorná.

Odkaz: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/osobnosti-nevladniho-sektoru-se-letos-stala-socialni-pracovnice/1559825

Celostátní vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2017

Asociace NNO vyhlásila 2. ročník ankety, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které s osobním nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. V současném období časté neadresné kritiky neziskových organizací různými populisty, přispěla tato slavnost k lepšímu obrazu tzv. třetího sektoru jako jednoho celku, a to jak ze strany samotných nevládních organizací, tak ze strany státu i samospráv i z pohledu široké veřejnosti a vyzdvihla důležitost a potřebnost nevládního sektoru pro zkvalitnění jednotlivců i nás všech.

Záštitu nad touto anketou převzali: 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, premiér Bohuslav Sobotka, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a radní HMP Radek Lacko.

Nominace kandidátů proběhla v krajích v létě 2017, finalisty a vítěze vybrali nezávislí hodnotitelé. Ocenění a obdiv si jistě zaslouží všichni navržení a porota tak měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Zaměřila se proto především na to, jak se kdo nezištně angažoval nad rámec svých pracovních povinností a jak široký záběr v neziskovém sektoru měl nebo má. Důležitým kritériem bylo také, kolik dalších organizací nebo lidí svou činnosti pozitivně ovlivnil a jak přispěl k rozvoji tohoto sektoru jako k velmi potřebné a nezastupitelné oblasti života společnosti.

Vyhlášení se uskutečnilo dne 7. prosince 2017 v  Sále architektů ve věži Staroměstské radnice v Praze.

Všichni finalisté obdrželi Pamětní list a vánoční dárek, ceny pro 1. – 3. místo věnovala umělecká Galerie Gordana Glass (http://gordanaglass.cz/cs/). Anketu vyhlásila a zaštiťuje Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s  Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Magistrátem Hlavního města Prahy. Slavnostního vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru 2016 se mj. zúčastnili zástupci Vlády ČR a Parlamentu ČR, osobnosti z akademické sféry a z neziskového sektoru.

 

 

Sdílejte: