Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Odborné analýzy na sociální témata vzniklé v ANNO ČR.

ANNO ČR iniciovalo vznik několika odborných analýz na témata, kterými se naše organizace intenzivněji zabývá. Jedná se o aktuální otázky sociálního bydlení, sociálního podnikání, sociálních inovací a sociálního začleňování. Těmto tématům se v roce 2017 věnovaly i série regionálních seminářů, které naleznete na stránce proběhlé akce.

Martina Berdychová: Financování veřejně prospěšných služeb

Blanka M. Remešová: Je rozvojová pomoc efektivní?

Sociální bydlení:

Kateřina Almani Tůmová: Základní východiska sociálního bydlení

Marie Hladká: Vybrané koncepty při řešení problematiky sociálního bydlení – teoretická východiska, limity a příležitosti

Marie Hladká: Současný stav financování sociálního bydlení

Sociální podnikání:

Vladimír Hyánek a Mirka Wildmannová: Sociální podnikání – teorie, vymezení, definice, vztahy

Vladimír Hyánek a Mirka Wildmannová: Sociální podnikání – veřejné politiky, stimuly a bariéry rozvoje

Vladimír Hyánek a Mirka Wildmannová: Sociální podnikání – ekonomické a sociální dopady

Sociální inovace:

Vladimír Hyánek a Jakub Pejcal: Sociální inovace – vymezení, výzkum a veřejná politika

Vladimír Hyánek a Jakub Pejcal: Sociální inovace – mezinárodní srovnání a trajektorie inovací

Vladimír Hyánek a Jakub Pejcal: Sociální inovace – příklady dobré praxe a kritické zhodnocení

Sociální začleňování:

Laura Fónadová: Základní východiska sociálního začleňování

Eva Kopčíková: Sociální začleňování – současná praxe

Zuzana Rennerová: Sociální podnikání, sociální inovace a sociální začleňování

 

Analýzy vznikají v rámci projektu  Asociace nestátních neziskových organizací v ČR z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Sdílejte: