Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Občanské poradny se zapojují do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Na občanské poradny se v těchto dnech obracejí jak uprchlíci z Ukrajiny, tak čeští občané s dotazy, jak je možné lidem prchajícím před ruskou agresí pomoci. Občanské poradny se tak zapojují do řešení uprchlické krize vyvolané ruskou agresí proti Ukrajině.

Občanské poradny uprchlíkům poskytují poradenství ohledně toho, co je na území České republiky čeká, na co mají nárok a kam se mají obrátit. Jako mimořádně důležitá se v této souvislosti ukazuje vzájemná spolupráce poraden s městskými úřady, odděleními sociální péče, pracovními úřady a humanitárními organizacemi, kterým poradny pomáhají s pořádáním sbírek a vyřizováním různých záležitostí.  Důležité je rovněž propojení s osobami či organizacemi, které dokáží zajistit tlumočnické služby. Občanské poradny AOP poskytují své služby všem lidem v nepříznivé životní situaci bezplatně.

„Naši poradci se vydávají přímo do uprchlických center a ubytoven, aby Ukrajincům pomáhali se získáním víza, zdravotního pojištění, založením bankovního konta, zprostředkováním jazykového kurzu, hledáním práce a podobně,“ říká Hynek Kalvoda, předseda AOP, a dodává: „Jsou to lidé, kteří se ocitli v cizí zemi bez prostředků a bez potřebné znalosti prostředí i jazyka. Bez pomoci si nedokážou poradit ani s nezákladnějšími věcmi, které potřebují k tomu, aby u nás mohli důstojně žít.“

Na občanské poradny se obracejí též lidé s dotazy, jak mohou uprchlíkům pomoci, kam je možné dovézt materiální pomoc, na koho se mají obrátit, pokud nabízejí práci nebo ubytování. Díky těmto lidem pak občanské poradny dokážou uprchlíkům ve výjimečných případech zajistit i přímou pomoc v podobě bydlení nebo zaměstnání.  „Naší prioritou ale zůstává poradenství a přirozeně platí, že pomoc uprchlíkům nemůže být na úkor našich klientů z řad českých občanů,“ uzavírá Kalvoda.

 

Kontakt:
Mgr. Hynek Kalvoda
předseda výboru Asociace občanských poraden z.s.,
Sabinova 3
130 00 Praha 3
Tel. 777 257 568
e-mail: hynek.kalvoda@obcanskeporadny.cz
https://www.obcanskeporadny.cz

Sdílejte: