Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kulatý stůl na téma „GDPR v neziskovém sektoru“

Kulatý stůl 15. 3. 2018, Pracovna, Vlkova 36, Praha 3, 9:30 – 12:00

Téma: GDPR v neziskovém sektoru

Řečníci:
Mgr. Blanka Stará (advokátka), Ing. Zbyněk Malý (ANECT), Ing. Jaroslav Dolanský (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Účastníci:
Milena Židlická (ICF ČR), Zdeněk Tarant (ŠOV o.p.s.), David Ocetník (AREA114 z.s.), Jan Goll (ANECT a.s.), Alena Kunicová (Spolek Skutek), Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z.s.), Martin Pešek (Baobab z.s.), Hana Šnajberková (Nadace Karla Janečka), Bc. Olga Haisová (Baobab z.s.), Aneta Plevová (Nadace Neziskovky.cz), Jiří Rudolf (ANNO ČR), Karel Švarc (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Jan Benda (Armáda spásy v České republice), Michal Adamovský (Fair Art, z.s.)

 

Mgr. Blanka Stará seznámila účastníky se základními pojmy užívanými v rámci GDPR a uvedla hlavní zásady zpracování osobních údajů.

 • Nová povinnost vést záznamy o činnostech zpracování se týká organizací zaměstnávajících více než 250 zaměstnanců.
 • Směrnice 95/46/ES není právně závazná ve všech státech, současná úprava je nepřehledná a zavádí nejistotu v právech fyzických osob.
 • Subjekt má právo na opravu nepřesných osobních údajů i právo na výmaz za stanovených podmínek.
 • GDPR se vztahuje na všechny formy údajů (elektronická evidence, papírová evidence).

Ing. Zbyněk Malý se zaměřil na incidenty s osobními daty a seznámil s výsledky vyšetřování jednotlivých incidentů.

 • GDPR není nařízení o ochraně osobních údajů, ale o ochraně fyzických osob.
 • Údaje o zdravotním stavu jsou v dnešní době nejdůležitější.
 • V souvislosti se zavedením GDPR dojde k posílení práv subjektů při transparentním nakládání s jejich osobními daty.
 • Problematika ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Konec poštovních (e-mailových a telefonních) výzev.
 • Organizace jsou povinny zajistit souhlas svého člena ke zpracování osobních údajů pro účely činnosti spolku.

Ing. Jaroslav Dolanský seznámil přítomné s trestněprávní odpovědností a s výší pokut při nedodržení nařízení. Zdůraznil, že odpovědnost nese vždy statutární zástupce.

 • Analýza rizik.
 • Analýza dokumentace.
 • Fyzická, elektronická a příkladová prohlídka.
 • Metodická podpora MPSV.

 

Přílohy:

Prezentace Mgr. Blanky Staré o GDPR

Prezentace Ing. Zbyňka Malého ze společnosti ANECT o GDPR

Prezentace Ing. Jaroslava Dolanského z Ministerstva práce a sociálních věcí o GDPR v sociálních službách

Sdílejte: