Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Koordinace a vzdělávání sítí NNO Asociací NNO v ČR s cílem jejich udržitelného rozvoje

Vytvoření a realizace vzdělávacího systému ke zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků NNO při jejich komunikaci s veřejnou správou.

Tento projekt byl financován z Ministerstva pro místní rozvoj.

Sdílejte: