Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Konference „Sociální podnikání – Jiný úhel pohledu?“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem „Sociální podnikání – Jiný úhel pohledu?“

Datum a čas: 22. 3. 2018, 9:00 – 16:30
Místo konání: Impact HUB Ostrava, Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz

Pozvánka na akci

Co je smyslem sociálního podnikání? Proč je trend sociálního podnikání a udržitelnosti rozšířenější? Jaké jsou možnosti finančních nástrojů? Kdo do toho šel a jak se mu dnes daří? Na tyto a další otázky dostanete odpovědi v jednotlivých příspěvcích a následné diskuzi.
Cílem konference je představit koncept sociálního podnikání a jeho pojetí. Seznámíme se s projekty, které již fungují. Pozvání k účasti přijali zástupci Impact HUB Ostrava, Ministerstva práce a sociálních věcí, akademické obce, pracovníci sociálních podniků, různých společensky prospěšných aktivit a další.

Konference je součástí projektu Asociace NNO z výzvy OPZ 03_15_041 s názvem „Asociace nestátních neziskových organizací ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu. Bude zajištěno drobné občerstvení. Účast na konferenci je zdarma, osvědčení o účasti je možné vystavit.

Přihlášení je možné přes odkaz: https://goo.gl/forms/urYsheuYRgFKYX8A2

 

Program konference:

9:00 – 9:15 Zahájení konference

9:15 – 9:55 Společnost 4.0 jako reflexe průmyslu 4.0
Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Technologická agentura České republiky

9:55 – 10:35 Sociální podnikání a sociální ekonomika: teorie, praxe a mezinárodní srovnání
Doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., Centrum pro výzkum neziskového sektoru, MU

10:35 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:35 Společensky prospěšné podnikání
Marcela Kučová, HR & Business development

11:35 – 12:10 Koncept sociálního podnikání v kontextu výzvy č. 129
Ing. Jana Kadláčková, projektová manažerka, odd. projektů sociálního podnikání, MPSV ČR

12:10 – 13:10 Lunch break

13:10 – 13:50 Životní cyklus společensky prospěšné firmy
Marcela Kučová, HR & Business development

13:50 – 14:2 0 Možnosti financování společensky prospěšného podniku v ČR
Petr Vítek, co-founder, Impact Hub

14:20 – 14:50 Výzva č. 129 – Podpora sociálního podnikání
Ing. Jana Kadláčková, projektová manažerka, odd. projektů sociálního podnikání, MPSV ČR

14:50 – 15:10 Sociální bankovnictví
Simona Očadlá, specialistka na sociální bankovnictví, Česká spořitelna a.s.

15:10 – 15:30 Coffee break

15:30 – 16:00 Seberealizace je i pro zdravotně postižené
Mgr. Darja Šlahorová, ředitelka a spoluzakladatelka, Spirála o.p.s.

16:00 – 16:30 Moment – Charitativní obchody
Simona Honsová, ředitelka, MOMENT ČR o.p.s.

Stáhnout program konference „Sociální podnikání – Jiný úhel pohledu?“

Sdílejte: