Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Kdo jsme

  • jsme všeoborovou střešní organizací NNO s krajskou strukturou
  • sdružujeme střešní krajské asociace a několik desítek nestátních neziskových organizací
  • hájíme zájmy více jak 1 milionu občanů
  • máme oborově pestrou základnu
  • jsme pravidelně zváni coby partner na vládní jednání v nejrůznějších oblastech veřejné správy
  • hájíme zájmy členů a občanské společnosti na nejrůznějších platformách
  • poskytujeme prostor pro další rozvoj a vzdělávání našich členů
  • poskytujeme široký networking napříč Českou republikou
  • poskytujeme zvýhodněné poradenství spojené s činností NNO
  • pořádáme jednorázové či pravidelné akce zaměřené na sdílení informací a školení pracovníků neziskového sektoru

Sdílejte: