Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Infiltrace – dnes se špatným zacílením na viníka

S velkým zděšením jsem sledovala dnešní pořad „Infiltrace“ na ČT 1 věnovaný aplikované behaviorální analýze (ABA), přesněji řečeno péči poskytované údajnou neziskovkou, která ještě nebyla zapsána ve spolkovém rejstříku a tedy vlastně neexistovala.

Přitom je to péče o malé autisty, z jejichž rodičů tato organizace tahala a stále tahá nemalé peníze. Byt, ve kterém je péče nabízena, nesplňuje základní požadavky na hygienu a bezpečnost klientů, jako jsou malé neklidné děti. Jediné WC a umyvadlo, prodlužovačka, varná konvice v dosahu, volný přístup do kuchyně s noži apod. Navíc tam tzv. vrchní terapeutka evidentně ruského původu přes týden i bydlí. Zaměstnanci bez jakéhokoliv vzdělání či zaškolení nemají ani pracovní smlouvu. To ale nebrání tomu, aby tam ústav, jehož jméno zaznělo v pořadu nepřesně, posílal studenty – stážisty, za které tato organizace evidentně pobírá veřejné peníze. Může se jednat o Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus. Tento NAUTIS pobíral dle své výroční zprávy z roku 2019 40 milionů Kč z dotací. Měl by tedy také podléhat kontrole svých výdajů od poskytovatelů dotací či příslušného FÚ.

Odměny pracovníkům se vyplácejí načerno v hotovosti. Rodiče platí měsíčně až 30 tis. Kč. Zřejmě tam vstupují i nějaké jiné veřejné zdroje. Prostě pastva pro hygienu, bezpečáky, inspektorát práce, finančák, živnostenský úřad a ve finále i pro policii. Jenže nikdo nekoná, protože společnost „de iure“ neexistuje. Nebo je za tím i něco jiného? V roce 2017 byl poslaneckou sněmovnou přijat návrh na zavedení ABA terapeuta. Předkladatelem byl pediatr a zakladatel České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy, tedy ABA, pediatr David Kasal z ANO. Zveřejněné skutečnosti jsou natolik alarmující, že bych očekávala hned následující den zásah oddílu URNA.

Mě ale pobouřilo stejnou měrou, že se v reportáži opakovaně mluví o neziskovce, ačkoliv není registrována. Je to spíš byznys ve stylu šmejdů. Takové podbarvení pořadu může značně uškodit pověsti neziskového sektoru, stejně jako následná diskuse odborníků o tom, jak mají rodiče poznat tu správnou péči a nenaletět podvodníkům. Jenže slovo podvodníci v té diskusi ani nezaznělo. Jaký smysl má pro rodiče autistických dětí složitý odborný výklad o možnostech péče a co nejlépe zvolit? Nebo jim někdo z NAUTIS tuto otřesnou péči dokonce nabízí? To, že neexistující organizace zaměstnává nekvalifikované lidi, načerno je vyplácí a poskytuje naprosto neodborné zacházení, je úplně stejné, jako když se obří holding vydává za malou firmu, aby dosáhl na dotace, nebo když firma zaměstnává handicapované, pobírá dotace, ale nevyplácí jim mzdu v plné výši.  A kde jsou proboha státní a státem štědře podporované instituce, když jedna z nich s těmito šmejdy dokonce spolupracuje?! Není totiž názornějšího příkladu, jak stát selhává ve všech směrech. Policie a správní orgány zaklekávají kvůli maličkostem na ty nepohodlné, ale když jde o ohrožování autistických dětí, vyšetření dotačních podvodů apod., tak prostě nevidí – neslyší. A běžný občan není před podvodníky tohoto typu ochráněn vůbec!

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR

Sdílejte: