Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Gratulace předsedkyně ANNO ČR účastníkům a vítězům ankety Osobnost neziskového sektoru 2020

Vážení přátelé,

ANNO ČR završuje 5. ročník ankety Osobnost neziskového sektoru. V době přípravy ankety, tedy na podzim 2019, jsme nemohli tušit, co nás všechny čeká. Přišla hrůzostrašná epidemie SARS Covid-19. To, že nevyhlašujeme vítěze tradičně na Staroměstské radnici v Praze obklopené vánočním trhem, s doprovodným adventním programem, za účasti nominovaných, dalších neziskovců a mnoha významných osobností z politické a akademické sféry, je ten nejmenší problém. Mrzí nás to, ale dělat s tím nemůžeme nic.

Mnohem horší je, jaké dopady má epidemie na životy mnohých z nás: zdravotníky, seniory, malé a střední podnikatele, nízkopříjmové rodiny a neziskové organizace. Počet úmrtí s covidem se nezadržitelně blíží počtu 10 000 osob. Většina z nás jen tuší, jak se promítnou náklady spojené s epidemií do financování veřejných služeb a neziskovek obecně. Deficity státního rozpočtu i rozpočtu samospráv na rok 2021 jsou hrozivé. Vzroste nezaměstnanost, inflace a nerovnováha v sociálních skupinách a regionech. Je tu však jediná jistota. Občanská společnost se se zmíněnými dopady vyrovná jako vždy nejlépe. Naše práce má smysl a poslání. Proto ji budeme vykovávat i ve velmi stižených podmínkách, za finančních restrikcí, nebo docela zadarmo. V tomto světle dostává i naše anketa další rozměr. Měla by se stát inspirací pro všechny, kdo jsou odhodláni epidemii efektivně čelit, a ne jen vyčkávat, hlasitě zoufat, nebo se tvářit, že se jich to netýká.

Jména oceněných a 3 vítězů najdete při vyhlášení ankety. Letošní ocenění jsou z nejrůznějších oborů neziskového sektoru. Charita, hospic, služby neslyšícím nebo nevidomým, klub zrakově postižených sportovců, pěstounské rodiny, mladí chovatelé, jezdecký klub a společnost židovských žen. To vše reprezentuje pestrost našich činností. Všichni tito lidé jsou příkladem nezištnosti, obětavosti a zároveň vysoké kvality své práce. Vítězi jsou nejen všichni finalisté a nominovaní, ale i ti, jenž pracují ve svých neziskovkách podobně, jen se v návalu jiné práce na jejich nominaci jaksi nedostalo. Budiž proto letošní ročník povzbuzením pro všechny, kteří se nevzdávají. Pro ty, kdo čelí obtížným podmínkám a věří ve smysl své práce. Pro ty, co sami žijí v profesní či osobní nejistotě, ale přesto dokážou nabízet naději ostatním. Ti všichni si zaslouží veliké ocenění, obdiv a společenské uznání!

S přáním pevného zdraví, klidných vánočních svátků a úspěšného Nového roku děkuje všem

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně ANNO ČR

Sdílejte: