Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Grantová výzva CIPE

Představujeme velkou příležitost pro neziskové organizace. Organizace CIPE (cipe.org) nabízí možnost získat podpůrný grant až do výše 20 000 USD.

The Center for International Private Enterprise (CIPE) je nezisková organizace americké obchodní komory. Její hlavní vizi je posilovat demokracii ve světě prostřednictvím soukromého podnikání a tržních reforem.

Cílem výzvy je identifikovat a podpořit projekty, které posílí dialog mezi soukromým a neziskovým sektorem a místními a krajskými orgány správy.

Všechny důležité informace o grantové výzvě, včetně kontaktní osoby, naleznete zde , nebo přímo na webové stránce CIPE: https://www.cipe.org/who-we-are/opportunities/czech-republic-rfp-forecast-notice/

Předpokládaný termín pro podání žádostí do výzvy je 10. květen 2021.

Držíme palce!

Sdílejte: