Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Finále „Den dobročinnosti 2022“

Pět finalistů z řad menších neziskových organizací ve středu 9. 11. obhajovalo své projekty ve finále dárcovské akce Den dobročinnosti. Zástupci za město Zlín, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Krajskou hospodářskou komoru, Nadačního fondu Martiny a Martina Růžičkových, Vsetínskou diakonickou s.r.o., několika podnikatelských subjektů a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje v rámci veřejného finále v Baťově institutu za přítomnosti médií přidělilo jednotlivým projektům až 22 tisíc korun na předložené projekty. „Vrcholným přáním všech zúčastněných, je prohloubit sounáležitost všech složek občanské společnosti“ sdělil Dan Žárský předseda ANNOZK z.s., která celou akci organizuje.  Hostitelem akce byl Zlínský kraj. Neobvyklá forma podpory malých neziskových organizací prostřednictvím Dne dobročinnosti proběhla ve Zlínském kraji již podruhé. Finalisté během deseti minut, za přítomnosti televize a dalších médií, odprezentovali své projekty, které komise donorů zhodnotila a přímo na místě přidělila finanční podporu. Nejvíce zaujal porotu projekt Czech SAR Teamu, který se zaměřuje na vyhledávání ztracených osob. Ve svém projektu se tito dobrovolní nadšenci zaměřili na kurzy první pomoci pro děti a mládež a fíky podpoře 22 000 Kč budou moci nakoupit moderní figuríny pro nácvik první pomoci. Tři projekty získali po 20 tisících korun a budou tak moci realizovat své projekty v oblasti práce s mládeží, přípravě a realizaci ekologického vzdělávání nebo opravit nevyhovující kuchyňku v denním stacionáři. Nejmenší částka 15 000 Kč přispěje k zvýšení odbornosti lektorů první pomoci Českého červeného kříže v Kroměříži. „Zavedením tohoto transparentního způsobu podpory malých neziskových organizací budujeme základ nové tradice, kdy ve spolupráci veřejného sektoru, akademické oblasti, podnikatelů a neziskovek dochází nejen k podpoře konkrétních projektů, ale i k hlubšímu vzájemnému provázání, spolupráci a poznávání se navzájem. Neziskovky přitom zlepšují umění sebeprezentace nejen ve finále Dne dobročinnosti.“, uvedl Petr Dubovský místopředseda výboru ANNOZK a moderátor akce v jednom.

Poděkování za zdařilý průběh akce patří jak dárcům, tak organizátorům i finalistům. Již teď se můžeme těšit, dle slibu organizátorů, na další ročník Dne dobročinnosti v roce 2023.

Ing. Dan Žárský 
předseda Asociace NNO Zlínského kraje z.s. 

ředitel Diakonie ČCE – středisko Vsetín 
člen VV Asociace NNO v České republice
jednatel Vsetínská diakonická s.r.o.
člen DRD ČCE
člen PS při RV ČR pro NNO

Sdílejte: