Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Dobrovolnické centrum 67 organizuje česko-slovenskou výměnu mládeže na Slovensko

Pojeďte na ČESKO-SLOVENSKOU VÝMĚNU MLÁDEŽE na Slovensko od 5. do 13. srpna.

V rámci projektu „Bližšie svetu“ se účastníci dozví, jak se mohou aktivně zapojit do života své komunity, odhalit, co potřebuje a jak to změnit. Mimo to poznají nové přátele a naučí se, jak získat na své projekty finanční prostředky. Komunikace bude probíhat v češtině nebo slovenštině. Ubytování, stravu a dopravu mají zdarma, hradí si pouze cestovní pojištění. Hlavní je zájem o téma a osobní motivace.

Výměna je určená mladým lidem ve věku od 16 do 25 let a vhodná i pro menší týmy. Groupleadeři skupin musí mít min. 18 let. Kapacita je 21 účastníků.

Na akci bude vybírána vratná záloha 1000 Kč.

Více informací a přihlášku naleznete zde: http://dc67.cz/…/pojed-na-cesko-slovenskou-vymenu-mladeze-n…

Sdílejte: