Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Dan Pallotta: Způsob, jakým smýšlíme o charitě, je úplně vedle

Aktivista a fundraiser Dan Pallotta odhaluje dvojí standard, kterým se řídí náš narušený vztah k charitě. Příliš mnoho neziskovek je dle jeho názoru odměňováno za to, jak málo utratí, a ne za to, co dokáží. Místo vkládání rovnítka mezi šetrnost a mravnost, nás žádá, abychom začali odměňovat charity za jejich velké cíle a úspěchy (i když s sebou nesou nemalé náklady). Ve své odvážné řeči nás vyzývá: Pojďme změnit způsob, jakým smýšlíme o měnění světa.

Sdílejte: