Udržení kapacity ANNO ČR

NEINVESTIČNÍ DOTACE v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021. ANNO ČR udrží svou potřebnou kapacitu pro celostátní všeoborovou síť, zvýší personální kapacitu a posílí tak odborné zázemí jak pro naše členy, tak pro práci našich vrcholných orgánů – výkonného výboru a dozorčí komise. Bude dále […]

Osobnost neziskového sektoru 2021

Obsah projektu včetně harmonogramu  Soutěž bude probíhat od června do prosince 2021 v těchto krocích: Vyhlášení soutěže s pravidly a její propagace na webových stránkách a sociálních sítích. Přímé oslovení všech členů ANNO ČR a dalších spolupracujících neziskovek (srpen 2021). Uzávěrka nominací kandidátů, výroba pozvánky (konec října 2021). Kontrola nominací a užší výběr finalistů ankety Výkonným […]

Osobnost neziskového sektoru 2021 zná svou TOP 10 finalistů

Soutěž Osobnost neziskového sektoru 2021 postoupila do další fáze. V prvním kole zvolil výkonný výbor ze všech přihlášek TOP 10 finalistů, kteří postoupili do druhého kola před hodnotitelskou komisi složenou z představitelů ANNO ČR a veřejného života. Ta vybere umístění prvních tří soutěžících a definitivního vítěze letošního ročníku. Složení hodnotitelské komise: Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně […]

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas spolku Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, z.s., se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 71284109, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 67101 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o […]

Regionální seminář „Prezentační dovednosti“

ANNO Zlínského kraje uspořádala 4. listopadu ve Zlínském klubu regionální seminář, který vysvětlil účastníkům, jak připravit prezentace svých projektů. Lektorem byl Bc. Petr Dubovský, jenž má jako projektový manažer velké praktické zkušenosti a sám se několik let věnoval vyhodnocování projektů. Partnerem akce byla ANNO ČR a Vláda ČR. Pozvánka na seminář

Dotace a granty

Aktuální kalendář OP ČR Další granty pro NNO Výzvy IROP Grantový diář

Vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2021

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlásí Osobnost neziskového sektoru v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Sejdou se tam přední finalisté letošního ročníku soutěže. Zástupci ANNO ČR, hodnotitelské komise a Magistrátu hlavního města Prahy, který je partnerem projektu, pak vyhlásí první tři umístěné finalisty. Následovat bude neformální diskuze s občerstvením. Smyslem ankety je ocenění […]

Daně a účetnictví

Mají NNO povinnost podávat daňová přiznání či nikoli? Jak poznám dobrou účetní pro NNO? Placení členských příspěvků v NNO Příjmy neziskových organizací z hlediska daňového – příjmy z veřejné sbírky Silniční daň – platí i pro NNO? Používání neoficiálních a slangových výrazů v daňové problematice a účetnictví Neziskové organizace a zisk      

Právní dotazy

Vzory dokumentu k založení spolku (potřeba dopracovat na konkrétní případ): Zápis z ustavující schůze Spolku Stanovy Čestné prohlášení Souhlas s umístěním sídla spolku Dělení právnických osob dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) Korporace – je tvořena členy, nebo také společníky, zahrnuje všechny druhy obchodních společností, družstva (úprava v zák. č. 90/2012 Sb., […]

Dotazy z praxe

Jaká jsou pravidla pro využívání Pracovní rehabilitace? Na koho se můžeme na ÚP obrátit? Jaké jsou podmínky pro zajištění supervize v organizaci? Supervize je povinná, aktuální podmínky nejsou přesně dané. Podmínky upraví novela zákona O sociálních službách. Jak postupovat, pokud ve službě překročím výši vyrovnávací platby (např. kvůli dotaci z ESF)? Situaci lze řešit navýšením […]