Seminář: Změny v zákoníku práce a odměňování v roce 2023

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR zve na seminář „Změny v zákoníku práce a odměňování v roce 2023“, který se uskuteční dne 7. 9. 2023 v Paláci Charitas, Karlovo náměstí 5, 120 00 Praha 2. Pořadatelem je Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.   Hlavními tématy semináře budou: Změny v rámci novely zákoníku práce Změny […]

Závěrečná konference projektu SYSTÉMOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na Závěrečné konferenci projektu Strategické plánování sociálního začleňování. Cílem konference je představit výzvy i bariéry, kterým čelí obce při realizaci politiky sociálního začleňování. Dotkne se problematiky práce s daty, bydlení, bezpečnosti a potřebnosti komplexního přístupu. Bude se diskutovat o úspěších i o tom, co je potřeba změnit na místní, […]

Vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2022

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlásí Osobnost neziskového sektoru v Sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Sejdou se tam přední finalisté letošního ročníku soutěže. Zástupci ANNO ČR, hodnotitelské komise a Parlamentu ČR pak vyhlásí první tři umístěné finalisty. Následovat bude neformální diskuze. Smyslem ankety je ocenění významných osobností, které svou prací dlouhodobě […]

Den otevřených dveří v logistickém centru Potravinových bank v Dubči

Česká federace potravinových bank si vás dovoluje pozvat na prohlídku logistického centra v Dubči v rámci Dne otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 9. června od 9 do 14 hodin. Jedná se o uzavřenou akci určenou pro partnery, podporovatele a spolupracovníky České federace potravinových bank, nikoliv pro partnery na regionální úrovni. Účast potvrďte s […]

Vzdělávací online seminář NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vás zve na vzdělávací online seminář NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY… povinnosti spojené s vedením informací a vkládáním listin do spolkového a jiných veřejných rejstříků – stručně, jasně a pro lidi. Datum: úterý 27. 4. 2021 od 17:00 hod. Témata: Proč musí NNO zapisovat a vkládat informace do veřejných […]

Webinář: Nový dotační program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Národní kontaktní místo programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV – Citizens, Equality, Rights and Values) Vás zve na konzultační webinář, který se bude konat dne 11.2.2022 v 11:00 prostřednictvím videokonference Webex a který představí možnosti finanční podpory programu CERV  a jeho aktuálně otevřené grantové výzvy. Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV – Citizens, […]

TÝNES Libereckého kraje startuje již 3. února 2022

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje spolu s dalšími regionálními subjekty pořádá od 3.2. do 3.3. akce propagující práci neziskového sektoru. Pro zájemce jsou připravené přednášky, výstava, představení práce neziskovek, prázdninové dílny pro děti, divadelní představení, taneční dílna, týden pro dobrovolnictví, koncert nejen pro dobrovolníky, charitativní bazar a mnoho dalších aktivit. Akce se konají v […]

10 nejčastějších dotazů z konzultací a školení ANNO ČR o sociálních sítích

1) Má smysl si v případě nestátní neziskové organizace na facebooku zadávat placenou reklamu? Určitě má, pokud se na facebooku nachází cílová skupina, kterou potřebujete oslovit. I malá částka v řádu několika desítek korun vynaložená na jeden status může násobně zvýšit dosah propagovaného sdělení. Placená reklama by nicméně neměla být tahounem dosahu stránky, protože skrze placenou reklamu […]

Udržení kapacity ANNO ČR

NEINVESTIČNÍ DOTACE v rámci dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021. ANNO ČR udrží svou potřebnou kapacitu pro celostátní všeoborovou síť, zvýší personální kapacitu a posílí tak odborné zázemí jak pro naše členy, tak pro práci našich vrcholných orgánů – výkonného výboru a dozorčí komise. Bude dále […]

Osobnost neziskového sektoru 2021

Obsah projektu včetně harmonogramu  Soutěž bude probíhat od června do prosince 2021 v těchto krocích: Vyhlášení soutěže s pravidly a její propagace na webových stránkách a sociálních sítích. Přímé oslovení všech členů ANNO ČR a dalších spolupracujících neziskovek (srpen 2021). Uzávěrka nominací kandidátů, výroba pozvánky (konec října 2021). Kontrola nominací a užší výběr finalistů ankety Výkonným […]