Podpořte nás

Občanská společnost je pojistkou demokracie. Aby byla dostatečně silná, potřebuje reprezentující organizaci, která je schopná spojit zájmy neziskových organizací z různých oborů a vyjednat s veřejnými institucemi legislativní změny, které přispějí k jejich lepšímu fungování. Na rozdíl od klasických neziskovek věnujících se jednomu konkrétnímu společenskému problému či oblasti, mají střešní organizace handicap, že jejich činnost […]

Osobnost neziskového sektoru

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá každým rokem soutěž Osobnost neziskového sektoru, jejímž smyslem je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. V době sílící kritiky neziskovek některými politiky i médii přispívá tato slavnost k lepšímu obrazu neziskového sektoru […]