Krátká zpráva – změny pro zaměstnavaltele 2025

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo plány na zásadní reformu nemocenských dávek od roku 2025. Elektronizace dávek bude rozšířena na všechny benefity, včetně peněžní pomoci v mateřství a otcovské. To znamená efektivnější a rychlejší proces pro více příjemců. Další novinkou je rozšíření dávky ošetřovného na osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnance. Tato změna ovlivní i dohodáře a zaměstnance malého rozsahu. Kromě toho se mění pravidla příslušnosti […]

K řádnému označení sídla a živnostenské provozovny

K řádnému označení sídla a živnostenské provozovny 3. 4. 2024, Zdroj: Portál živnostenského podnikání (https://www.rzp.cz/portal/cs/)Doba čtení: 7 minut Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 15. května 2023, č. j. 4 As 17/2023-34, zabýval otázkou povahy řádného označení sídla podnikatele, konkrétně požadavku na jeho viditelnost. Zároveň v uvedeném rozhodnutí vyložil, jak je to s […]

Nezlomní na podporu Ukrajiny

Srdečně vás zveme na koncert na podporu Ukrajiny – Nezlomní. Událost se uskuteční 10.3. 2024 v Městské knihovně Praha. Událost na facebooku:    

Proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Osobnost neziskového sektoru 2023

Praha (27. listopadu 2023) – Letošní ročník ankety Osobnost neziskového sektoru, kterou vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR), zná své výsledky. Mezi desítkou oceněných osobností získala nejvíce hlasů Marie Horáková, jež je zakladatelkou Tichého světa a tlumočnicí českého znakového jazyka. Speciální cenu malíře Vladimíra Kiseljova si odnesly také Blanka Kašparová ze […]

Osobnost neziskového sektoru 2023 zná TOP 10 vítězů

Soutěž Osobnost neziskového sektoru 2023 postoupila do závěrečné fáze. Výkonný výbor zvolil 10 pracovníků v nestátním neziskovém sektoru, jenž si zaslouží pro letošní rok za svou usilovnou práci titul Osobnost neziskového sektoru. Do slavnostního vyhlášení vítězů letošního ročníku v pondělí 27. listopadu v Poslanecké sněmovně ještě komise složená z představitelů veřejného života vybere první tři […]

Osobnost neziskového sektoru 2023

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlašuje 8. ročník ankety Osobnost neziskového sektoru. Cílem ankety je ocenění významných osobností, které napomáhají k rozvoji nevládního sektoru a které přispívají k budování silné občanské společnosti. Anketa „Osobnost neziskového sektoru“ oceňuje ty, kteří věnují své znalosti a schopnosti práci v NNO a kteří mají také osobnostní předpoklady […]

Neziskové organizace v ohrožení! Zvýšení finanční spoluúčasti na dotacích může být likvidační

Ministerstvo financí se pokouší zlikvidovat neziskové organizace! Hodlá jim napálit vysokou spoluúčast při dotacích. Problém ale není v dotacích, nýbrž v celém systému financování veřejně prospěšných služeb. Od sametové revoluce se nepodařilo nastavit toto financování tak, že stát uzná službu jako potřebnou a kvalitní, aby si ji objednal a platil jako skutečnou službu – tedy […]

Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla

Platforma 10, tisková zpráva, 20. 3. 2023 – Před světovým dnem sociální práce (21. 3.) upozorňují nestátní poskytovatelé sociálních služeb sdružení v Platformě 10 na propastné rozdíly v odměňování pracovníků v sociálním segmentu a vybízejí k nastavení rovných podmínek. Rozdíly jsou způsobeny především tím, že je systém financování sociálních služeb nerovnoměrný. Na rozdíl od organizací zřizovaných státem, potažmo jeho […]

Osobností neziskového sektoru 2022 je Jitka Reineltová pomáhající pacientům s nervosvalovým onemocněním

Praha (21. listopadu 2022) – Letošní ročník soutěže Osobnost neziskového sektoru, kterou vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR), zná své výsledky. Zvítězila výkonná ředitelka spolku Parent Project Jitka Reineltová, která pečuje o pacienty s nervosvalovým onemocněním. Dalšími v pořadí byli specialistka spinální problematiky Lenka Honzátková z Centra Paraple a filantrop Vojtěch Sedláček. Záštitu nad akcí […]