Neziskové organizace v ohrožení! Zvýšení finanční spoluúčasti na dotacích může být likvidační

Ministerstvo financí se pokouší zlikvidovat neziskové organizace! Hodlá jim napálit vysokou spoluúčast při dotacích. Problém ale není v dotacích, nýbrž v celém systému financování veřejně prospěšných služeb. Od sametové revoluce se nepodařilo nastavit toto financování tak, že stát uzná službu jako potřebnou a kvalitní, aby si ji objednal a platil jako skutečnou službu – tedy […]

Osobnost neziskového sektoru 2023

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice vyhlašuje 8. ročník ankety Osobnost neziskového sektoru. Cílem ankety je ocenění významných osobností, které napomáhají k rozvoji nevládního sektoru a které přispívají k budování silné občanské společnosti. Anketa „Osobnost neziskového sektoru“ oceňuje ty, kteří věnují své znalosti a schopnosti práci v NNO a kteří mají také osobnostní předpoklady […]

Financování sociálních služeb stále nemá jednotná a spravedlivá pravidla

Platforma 10, tisková zpráva, 20. 3. 2023 – Před světovým dnem sociální práce (21. 3.) upozorňují nestátní poskytovatelé sociálních služeb sdružení v Platformě 10 na propastné rozdíly v odměňování pracovníků v sociálním segmentu a vybízejí k nastavení rovných podmínek. Rozdíly jsou způsobeny především tím, že je systém financování sociálních služeb nerovnoměrný. Na rozdíl od organizací zřizovaných státem, potažmo jeho […]

Osobností neziskového sektoru 2022 je Jitka Reineltová pomáhající pacientům s nervosvalovým onemocněním

Praha (21. listopadu 2022) – Letošní ročník soutěže Osobnost neziskového sektoru, kterou vyhlašuje Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR), zná své výsledky. Zvítězila výkonná ředitelka spolku Parent Project Jitka Reineltová, která pečuje o pacienty s nervosvalovým onemocněním. Dalšími v pořadí byli specialistka spinální problematiky Lenka Honzátková z Centra Paraple a filantrop Vojtěch Sedláček. Záštitu nad akcí […]

Osobnost neziskového sektoru 2022 zná svou TOP 10 finalistů

Soutěž Osobnost neziskového sektoru 2022 postoupila do další fáze. V prvním kole zvolil výkonný výbor ze všech přihlášek TOP 10 finalistů, kteří postoupili do druhého kola před hodnotitelskou komisi složenou z představitelů ANNO ČR a veřejného života. Ta vybere umístění prvních tří soutěžících a definitivního vítěze letošního ročníku. Složení hodnotitelské komise: Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně […]