Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

ANNO ČR se zúčastnila 30. výročí setkání francouzského prezidenta Mitterranda s československým disentem

Dnes dopoledne uspořádalo Velvyslanectví Francie v Praze připomínku 30. výročí důležité události z roku 1988, kdy do Československa poprvé od roku 1988 zavítal prezident Francie. Francois Mitterand se kromě oficiální návštěvy tehdejších režimních představitelů setkal též s několika zástupci českého disentu v čele s Václavem Havlem. „Francouzská snídaně“ měla bezprostřední dopad na následující činnost disidentů. Jen o den později se na Škroupově náměstí na pražském Žižkově odehrála první povolená opoziční demonstrace. A Havel v této souvislosti uvedl: „Bylo to znamení, že se věci začínají měnit. Neříkám, že se začala bortit železná opona, ale první trhliny se objevily.
Pozvání na dnešní připomenutí oné památné události přijali zástupci české diplomacie, občanské společnosti a aktivní disidenti z celého světa, nejvíce pak z východních zemí. Úvodní slovo si vzal ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček, který ujistil přítomné, že po několika letech nejasného směřování zahraniční politiky ČR je čas se vrátit opět k odkazu Václava Havla či Jiřího Dienstbiera a udělat z otázky lidských práv jeden z pilířů české zahraniční politiky. Přítomni byli kromě francouzského velvyslance Rolanda Galharaguea bývalý poradce prezidenta Mitterranda Jean Musitelli, jenž se setkání s Václavem Havlem a dalšími disidenty osobně zúčastnil. Michel Eltchaninoff, zakladatel asociace New Dissidents, pak poreferoval o aktuální situaci disidentů ve světě, přičemž zmínil zejména osud ukrajinského režiséra Oleha Sencova, který byl zatčen ruskou FSB za odpor proti okupaci Krymu a uvězněn na Sibiři. Sinoložka Marie Holzmanová následně přinesla hrozivé informace o situaci v Číně. Podle ní už je možno ji nazývat totalitním státem.
Bylo nám ctí, že jsme na toto setkání byli přizváni jako respektovaná všeoborová střešní organizace neziskového sektoru, jež je důležitým reprezentantem občanské společnosti. Pojem „lidská práva“ je v současné době vnímán ve velmi špatném světle. Kdo jej prosazuje, je očerňován z pokrytectví a účelnosti užívání tohoto termínu k prosazování svých osobních politických zájmů. Přesvědčit veřejnost o potřebě lidskoprávního aspektu ve světové politice je úkolem pro nás, zástupce občanské společnosti. Společně s ANNO ČR byli na akci zástupci neziskových organizací Amnesty International a Otevřená společnost. Vyměnili jsme si své zkušenosti z posledního roku a podiskutovali nad tím, co pravděpodobně čeká neziskový sektor v blízké budoucnosti. Asociace nestátních neziskových organizací v ČR má ambici zastřešovat všechny obory. Proto jsme v příštím roce otevřeni i projektům, jejichž tématem budou lidská práva.
 
Sdílejte: