Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Aktualizace výzvy č. 44 (IROP)

V úterý 19. června 2018 vydal ŘO IROP  aktualizaci textu výzvy č. 44. Hlavním důvodem bylo navýšení alokace výzvy o 118 334 947 Kč (EFRR). Alokace výzvy č. 44 bude po navýšení činit 377 334 947 Kč (EFRR). Navýšením alokace tak bude možné uspokojit všechny úspěšné projekty výzvy č. 44.

Odkaz na aktualizaci výzvy:  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vylouce

Novinka zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Aktualizace-textu-vyzvy-c-44-IROP-Socialni-podni

Sdílejte: