Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Aktualizace výzvy č. 44 (IROP): Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Dne 17. ledna 2018 ŘO IROP vydal aktualizaci textu výzvy č. 44.

Hlavním důvodem aktualizace bylo navýšení alokace výzvy o 80 mil. Kč (EFRR). Alokace výzvy č. 44 bude po navýšení činit 259 mil. Kč (EFRR). Navýšením alokace bude urychlen proces schvalování projektů ve výzvě č. 44.

Bližší Informace naleznete níže na uvedených odkazech:

Aktualizace výzvy zde: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II.aspx

 Novinka zde: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-textu-vyzvy-c-44-IROP-Socialni-podnikani-pro-socialne-vy

Sdílejte: