Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

2. ročník Ceny Sleduj dopad je tady!

Impact Academy vyhlásila 2. ročník soutěže s názvem Cena Sleduj dopad. Stejně jako v loňském roce je i letos partnerem Ceny Sleduj dopad organizace Ashoka ČR za podpory Evropského sociálního fondu (OPZ).

Cílem soutěže je prostřednictvím ocenění výročních zpráv podpořit praxi sledování dopadu v organizacích a snahu o komunikaci dopadu své práce k širší či odborné veřejnosti. Sledování dopadu ve výroční zprávě nemusí být jen o vyplněných tabulkách a nepřeberném množství statistik. Samotné přemýšlení nad společenským dopadem a zachycení logiky práce s cílovou skupinou a dalšími aktéry může poskytnout důležitou sebereflexi a zpětnou vazbu, která se pozitivně odrazí v kvalitě služeb, snadnější prezentaci činnosti stávajícím i potenciálním dárcům a zvýšení srozumitelnosti práce neziskové organizace pro širokou veřejnost.

Neziskové organizace mohou své výroční zprávy přihlašovat prostřednictvím jednoduchého formuláře: https://impactacademy.cz/cena-sleduj-dopad#prihlaska do 25. 6. 2018.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci akce „Na jedné lodi“ 31. 7. 2018.

Sdílejte: