Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

V. seminář Památky pro každého Liberec 2019

Asociace nestátních neziskových organizací si vás dovoluje pozvat na V. seminář Památky pro každého Liberec 2019. Cílem semináře je pokračovat v praktickém řešení problematiky zpřístupnění kulturního, přírodního a geologického dědictví a technických památek osobám se zdravotním i dalším znevýhodněním.

Datum: 26. 4. 2019, 9:30 – 15:30

Místo: Art café, Masarykova 723/14, Liberec

Pozvánka

Program

Seminář se koná pod záštitou Květy Vinklátové, radní Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Během semináře bude předána také Cena Adolfa Heyduka za rok 2018. Stálou záštitu nad cenou pro kulturní památku, geologickou lokalitu či industriální památku nejvíce přátelskou k nejen zdravotně znevýhodněným převzala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. Mediálním partnerem semináře je portál PROPAMÁTKY.CZ.

Sdílejte: