Od 1. 2. 2017 vstoupila v platnost novela Zákona o pomoci v hmotné nouzi, která nově upravuje nejenom podmínky výplaty příspěvku na živobytí, ale především výkon Veřejné služby (Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), ve znění pozdějších předpisů. Více informací o Veřejné službě naleznete v přiložených dokumentech (informace pro organizace, informace pro klienty, tisková zpráva MPSV ČR) .