Pozvánka - Osobnost nevládního sektoru 2017-page-001

 

Asociace NNO pořádá 2. ročník ankety s názvem Osobnost nevládního sektoru 2017 v České republice.

Již pilotní ročník ankety „Osobnost NS“ byl významným počinem k přiblížení práce lidí v NNO veřejnosti, médiím, politické reprezentaci a veřejné správě. Cílem akce je ocenění významných osobností, které napomáhají k rozvoji našeho sektoru a které přispívají k budování silné občanské společnosti. Tato akce mimo jiné přispěje k lepšímu a komplexnějšímu chápání nevládního sektoru jako jednoho celku.

Osobnost nevládního sektoru má ambici ocenit ty, kteří využívají ve prospěch občanů nejen svých znalostí a schopností, ale mají i osobnostní předpoklady pro práci s klienty nebo k rozvoji nevládního sektoru obecně. Akce bezesporu zviditelní důležitost a potřebnost nevládního sektoru pro zkvalitňování života nás všech.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční dne 7. prosince 2017 v Praze. Při této příležitosti si převezme diplom 10 vybraných nominovaných z celé České republiky. Dále pak budou vyhlášeni tři vítězové letošní ankety. Celá akce se ponese ve slavnostním a adventním duchu. Záštitu nad touto akcí přijali mj. premiér Bohuslav Sobotka, 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, radní HMP Radek Lacko a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

Pozvánku lze stáhnout v PDF s aktivním odkazem na přihlášení: Pozvánka – Osobnost nevládního sektoru 2017

Odkaz na přihlášení: https://goo.gl/forms/oylcjOZEwBgZAfeB3