Celospolečenská atmosféra se v posledních letech ubírá cestou od důvěry k vlastním občanům k vyšší kontrole, od rozvoje aktivit a iniciativ zdola k systému centrálního rozhodování a řízení na úrovni vlády a krajských samospráv. Toto vše se pak projevuje ve většině oblastí života a brání efektivnímu řešení ekonomických, sociálních, ekologických a bezpečnostních problémů.

V rozporu s obecně deklarovaným významem občanské společnosti neziskový sektor stále nedosáhl potřebného postavení respektovaného partnera veřejné správy. Naopak, v poslední době zaznamenáváme rostoucí restrikci ukotvenou v legislativních normách, zvyšování administrativy a byrokracie. Za zásadní považujeme i omezování přístupu k finančním zdrojům pro neziskový sektor. Postoj k nově navrženým normám i otázku transparentního a efektivního financování neziskového sektoru bude proto Asociace NNO v ČR vůči veřejné správě otevírat i v budoucnu.

Naším hlavním a přirozeným resortním partnerem je především MMR, a to jak v procesu programového období EU 2014 – 2020, tak v otázkách regionálního rozvoje. Dalším cílem je především návrat zástupce Asociace NNO mezi členy Rady vlády pro NNO, která před několika lety členy bývalého vedení ANNO odvolala. Proces nastavení relevantních partnerů z řad střešních organizací NNO je zmíněn ve schválené Koncepci politiky vlády vůči NNO 2014 – 20 ze dne 30. 7. 2015, věříme proto, že se členy tohoto významného orgánu brzy staneme. Běžně, ale zatím neformálně je jako zástupce neziskového sektoru naše organizace akceptována jako partner i ostatními resorty Vlády ČR.


MMR       MPSV       MŠMT        MŽP      MHMP     SPČR