Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Co jsou zač a proč mají české neziskovky problém z těchto fondů žádat?


 

Nominace do řídících orgánů provedla Pracovní skupina NNO, administrovaná dle usnesení Všeoborových konferencí neziskového sektoru naší Asociací. Jedná se o silnou neformální platformu NNO, na které se počátkem r. 2013 podílelo až 55 sítí z neziskové sféry. Z této široké skupiny se koncem r. 2013 vydělila podskupina Partnerství NNO 2014+, která se věnuje výhradně problematice evropských fondů. Po schválení operačních programů EU tato podskupina např. nominovala ve spolupráci s Radou vlády pro NNO své zástupce do příslušných monitorovacích výborů.

Dokumenty k programovacímu období – např. Dohoda o partnerství a jednotlivé operační programy – jsou velmi obsáhlé. Nyní se začínají rozbíhat výzvy k podávání projektů. Jedná se o širokou agendu, kterou nemůže v současné době kancelář Asociace podrobně zvládnout, proto přinášíme jen užitečné odkazy, na kterých mohou NNO sledovat oblasti, kde by se případnými žadateli mohli stát. Dále zde najdete přehled zástupců NNO v jednotlivých pracovních orgánech programování.


Platformy pro problematiku ESIF pro programové období 2014 – 2020

ma_KORNA53E5BS1


 

MMR

MPSV

MŠMT

MŽP

MHMP 

PSNNO