Základním předpokladem udržitelného rozvoje každé organizace je přijetí a následná realizace dílčích či dlouhodobých strategií. Zároveň je nutné konstruktivně a profesionálně komunikovat se všemi stakeholdery v regionech, v ČR i v zahraničí. Jedná se o krajské samosprávy, Magistráty statutárních měst, vládu a příslušná ministerstva, RV NNO, Parlament ČR, akademickou sféru a další instituce působící v oblasti veřejných služeb. Z potenciálních zahraničních partnerů to je především Evropská komise a její orgány, velvyslanectví cizích států v Praze, V-4 a mezinárodní sítové organizace NNO.