Proč být členem

Neziskové organizace jsou poměrně významným segmentem společenského života. Jejich střešní organizace a sítě však dosud nemají ani hierarchii, ani jasnou strukturu. V jednotlivých oborech a dokonce i v některých krajích existuje několik sítí, které si mnohdy vzájemně konkurují. Vzniklo také mnoho volných uskupení či platforem bez právní subjektivity, z nichž většina nemá žádné finanční zdroje pro svou činnost. Střešní organizace ani neformální uskupení nemají dosud (s výjimkou MŠMT) možnost získat na svou činnost dotační prostředky z národních zdrojů. Odbornou práci nelze dlouhodobě vykonávat na dobrovolné bázi, proto bývá i u střešních organizací nízká stabilita organizace a velká fluktuace spolupracovníků. Neziskový sektor tedy není dosud konsolidován tak, aby mohl být silným a kvalifikovaným partnerem vlády a jednotlivých resortů. Za zdánlivě jediného partnera je pak veřejnou správou považována RV NNO, která je ale pouze poradním orgánem vlády, nikoliv NNO.

Naše Asociace, která v posledních 2 letech velmi posílila (hájíme zájmy 1,3 mil. občanů), má určitě členům co nabídnout, například v podpoře jejich oprávněných požadavků, v definici společných problémů NNO a při obhajobě našich společných zájmů. Jsme jedinou všeoborovou střešní organizací NNO s krajskou strukturou. Rozhodně nechceme naše členy řídit nebo zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. Naopak jim chceme poskytovat užitečné služby.

Pestrá a početná členská základna znamená silnou vyjednávací pozici směrem k veřejné správě. Věříme proto, že se i Vy stanete naším členem!

Sdílejte: