Regionální seminář „Sociální bydlení“ v Ostravě

Přístup k sociálnímu bydlení z pohledu Armády spásy Mgr. Marcela Stryjová

Sdílení zkušeností s provozováním SB ve Slezské Diakonii (Ing. Bc. Milana Bakšová)

Seminář sociálního bydlení (Eliška Černá, Inka Píbilová, Štěpán Ripka)

Sociální bydlení a jeho implementace v ČR – pilotní testování MPSV a obcí – Barbora Š. Stašková, M.A.

Sociální bydlení na území statutárního města Ostrava – Mgr. Lucie Škvaridlová

Ukončování bezdomovectví – Mezinárodní zkušenosti a inovace (Mgr. Š. Ripka, Ph.D.)

 

Sdílejte: