Mediální prostor je v této době plný předvolebních témat, diskusí a stanovisek. ANNO ČR je z podstaty svého poslání politicky neutrální organizací, prosazuje ale občanskou angažovanost. Pro lepší orientaci uživatelů našich webových stránek budeme až do voleb zveřejňovat články a stanoviska našich členů a spolupracujících NNO s volební tematikou.

Věříme, že tento přehled přispěje k pozitivnímu rozhodnutí čtenářů, zda jít  ve dnech 20. – 21. října k volbám.


20. 10. 2017 (České souvislosti): Poslední předvolební apel

18. 10. 2017 (České souvislosti): Palte na štáby

16. 10. 2017 (České souvislosti): Kalousek – tvůrce i hrobník TOP09?

13. 10. 2017 (České souvislosti): Skleněný strop ODS

9. 10. 2017 (ANNO v ČR): Analýza – Stav nevládního sektoru před parlamentními volbami

9. 10. 2017 (České souvislosti): Starostové před branami?

6. 10. 2017 (Platforma 10): Otázky mířící k zajištění nedostatků soc. služeb – Platforma 10

5. 10. 2017 (České souvislosti):  Zajímavé časy na nás

3. 10. 2017 ( Česká biskupská konference):  Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám

2. 10. 2017 (AMO):  Obranná politika v programech politických stran pro sněmovní volby 2017 

2. 10. 2017 (České souvislosti): Úspěšní i neúspěšní populisté

27. 9. 2017 (AMO): Předvolební debata o české zahraniční politice

24. 9. 2017 (AMO): Rusko ve volebních programech politických stran

18. 9. 2017 (České souvislosti): Zelení (daleko) před branami

24. 8. 2017 (České souvislosti):  Předvolební tápání znovuzrozené ODA


A proč jít volit? Odkazujeme na prohlášení organizace YMCA, která je naším členem. #nenimitojedno

Milí ymkaři, přátelé a příznivci!

Není nám jedno, co se děje v naší zemi. Není nám jedno, co se děje v naší společnosti. Není nám jedno, kam jako společnost směřujeme. Každý máme svůj hlas, všichni spolu rozhodujeme. Rozhodujeme o světě kolem sebe. TVŮJ HLAS je důležitý!

Není nutné připomínat, že YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí) vždy měla a stále má ve „své DNA“ příslušnost ke svobodě a demokratickým principům řízení společnosti. Její historie a tradice po vzniku samostatné Československé republiky o tom svědčí více než dostatečně.

Dnes chceme být v čele těch, kteří jsou si vědomi své odpovědnosti za vlast, svobodu a demokratické uspořádání v naší zemi, kterým se těšíme z hlediska novodobé československé a české historie dlouhých 28 let.

TVŮJ HLAS má svoji váhu a význam. S nadcházejícími volbami více a více. Vyzýváme vás, abyste jej pozdvihli ve jménu demokracie a svobody a pečlivě zvážili, kdo má reprezentovat zájmy nás, občanů, v budoucím období.

Jsme lidé různých názorů, a to se samozřejmě odráží i v našich preferencích. Ale jedna věc nám musí být společná. Splníme svoji občanskou povinnost tím, že z nabízených kandidátních listin vybereme tu, která poskytuje dostatečnou záruku, že demokracie a svoboda zůstane v naší vlasti zachována a bude se rozvíjet výhradně v zájmu občanů.

Z prezidentských kandidátů zvolíme takového, který bude důstojně reprezentovat naši zemi a bude hoden být pokračovatelem těch nejlepších tradic prezidentství, zejména prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, jemuž česká YMCA i naše země vděčí za mnohé.

Mluvte proto před volbami s lidmi ve svém okolí. Pokud někdo váhá k volbám vůbec jít, připomeňte mu význam jeho hlasu ve prospěch demokracie a svobody. Bude-li třeba, pomozte mu zorientovat se a vysvětlete i samotný postup demokratického hlasování. Čím více hlasů pro demokracii a svobodu, tím více prostoru pro svobodný a plnohodnotný život občanů naší země!

Protože i TVŮJ HLAS rozhoduje!

účastníci Valného shromáždění YMCA v České republice, 16. září 2017