Upozornění pro NNO, které byly založené jako občanské sdružení 

Upozornění pro NNO_založené jako OS

cestne_prohlaseni vzor


KORPORACE

upraveny v ust. § 210 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

Korporace

Status veřejné prospěšnosti

Spolek

Fundace

Nadace

Nadační fond

Ústav

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.)

Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti