Upozornění pro NNO, které byly založené jako občanské sdružení 

Upozornění pro NNO_založené jako OS

cestne_prohlaseni vzor


Obvyklé právní formy NNO:

  • spolky
  • zájmová sdružení právnických osob
  • nadace
  • nadační fondy
  • ústavy
  • obecně prospěšné společnosti
  • církevní právnické osoby