Informace o činnosti Asociace NNO v ČR z.s.

Naší vizí je stát se legitimním mluvčím neziskového sektoru v ČR a poskytovat členům i celému tomuto sektoru kvalitní servis. Chceme spojovat sítě NNO a stát se respektovaným partnerem pro veřejnou správu i podnikatelský sektor.

V tomto směru jsme v uplynulých 3 letech významně pokročili, daří se nám získávat na činnost Asociace dotační a grantové zdroje. Realizujeme projekty podpořené MMR, Magistrátem hl. m. Prahy a od 1. 11. 2016 také projekt z OPZ s názvem Asociace NNO ČR – most mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou. Postupně jsme vybudovali funkční kancelář, která má v současné době 6 zaměstnanců na plné či částečné úvazky a další smluvní spolupracovníky (právnička, účetní, IT specialista, specialista pro sociální sítě). To nám umožňuje poskytovat kvalitní služby formou vzdělávání a poradenské činnosti pro NNO, současně také zpracovávat kvalitní odborná stanoviska pro vyjednávání se státní správou, která jsou zaměřena na zlepšení podmínek pro činnost neziskového sektoru v ČR. Právě v roce 2016 jsme dosáhli takové personální a odborné kapacity, která nám umožňuje, aby se naše vize postupně stávala skutečností.

V tomto příspěvku nechci vyjmenovávat veškeré aktivity, které nabízíme členským i nečlenským NNO, ty najdete na našich webových stránkách www.anno-cr.cz. Kancelář také můžete kontaktovat telefonem nebo e-mailem s konkrétními dotazy. Považuji za důležité zmínit se spíše o překážkách, které činnost NNO velmi zatěžují a o jejichž odstranění, nebo alespoň zmírnění jednáme s veřejnou správou:

 

  1. Celá ČR se potýká se stále větší byrokracií. Přibývá povinností, co sledovat a co vykazovat, nezbytná administrativa je zatěžující zejména pro NNO, jejichž personální kapacity jsou vždy významně slabší, než u ostatních ekonomických subjektů. Ve společnosti navíc převládla atmosféra, kde jsou všichni podezřelí z podvodů s veřejnými finančními prostředky, proto jsou podmínky poskytování dotací a grantů stále složitější a komplikovanější. Také kontroly jsou častější a tvrdší.
  2. Prostředky na svou činnost získávají NNO většinově prostřednictvím zastaralého systému dotací, kdy se struktura žádostí včetně povinných příloh resort od resortu liší, ještě markantnější je tato situace u jednotlivých krajů. Liší se také pravidla hodnocení, termíny rozhodnutí a skutečného zaslání finančních prostředků. Pravidla k podání žádostí jsou stále podrobnější, rozsahem mnohdy až 10x překračují text samotné žádosti, navíc jsou obtížně srozumitelná či přímo matoucí.
  3. Státní dotace a většina dotací z krajských zdrojů jsou jednoleté a je nutno vyčerpat je to konce roku. Na straně zákonodárců ani vlády není vůle odstranit nesmyslnou podmínku pro NNO o 30% kofinancování, protože poskytují veřejně prospěšné služby. To je ospravedlnitelné pouze u dotací pro podnikatelské subjekty, kde dotace přispívá ke zvýšení jejich výnosů a následného zisku.
  4. Většinu volných finančních prostředků musí NNO utratit ve stejném roce kvůli povinnosti kofinancování k dotacím, čímž se dostávají koncem roku na minimum zdrojů. Jsou nuceny čekat na rozhodnutí o dotaci a zaslání prostředků obvykle v březnu, ale mnohdy také mnohem později – v extrémním případě až koncem 1. pololetí. To vede k mimořádným obtížím ve fungování NNO v oblasti provozních a osobních nákladů při kontinuitě provozované činnosti. Nutí NNO porušovat platné zákony, zejména Zákoník práce (nevyplácení mezd, dluhy na odvodech nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou).

 

Závěrem bych se chtěla věnovat tomu, co také oslabuje pozice NNO před veřejnou správou, tedy podívat se do vlastních řad. Neziskový sektor je roztříštěný, nepřehledný a mnohdy také dost rozhádaný. Bohužel i zde se projevuje nedostatek zdrojů, nízká transparentnost v jejich rozdělování a jejich nepředvídatelnost. To staví NNO do silného konkurenčního boje o přežití, proto převažuje rivalita nad spoluprací, kdy někteří protagonisté NNO používají i velmi problematické metody nekalého lobbingu, jen aby si zajistili zdroje.

 

Jsme si vědomi toho, že neziskový sektor zcela jednotný ani být nemůže. Každý obor má své zcela legitimní zájmy a ty také obhajuje. Asociace NNO ČR však vytváří společnou platformu problémů, které tíží všechny, tedy hledá a definuje, co nás spojuje a neřeší to, co nás může rozdělovat. Jedině tak můžeme vybojovat respekt neziskového sektoru u veřejné správy a prosadit princip „partnerství“, který se neustále na všech úrovních deklaruje, ale v praxi příliš neprosazuje.

 

Ing. Martina Berdychová,

předsedkyně Asociace NNO v ČR z.s.