M.Hladká_Vybrané koncepty při řešení problematiky sociálního bydlení.