V uplynulých letech byla částečně obměněna členská základna, odešly především malé organizace. Přistoupily však nové, silné a aktivní. Počet členů tak v absolutním počtu klesl, na druhé straně zastupujeme nyní mnohem více právnických i fyzických osob, které naše členské organizace zastřešují.

Kancelář, která začala pracovat na podzim r. 2014, vyvinula velké úsilí kontakt s členy navázat a spolupráci rozvinout. Podařilo se upevnit spolupráci s většinou krajských asociací i s dalšími významnými členy. S potěšením sledujeme postupný nárůst členské základny, v nedávné době vstoupily do Asociace mj. i Česká unie sportu a Národní klastrová asociace.

Hlavní význam nevládních organízací nespočívá ani tolik v objemu poskytovaných služeb členům či veřejnosti, ale jako silný reprezentant občanské společnosti. Veřejná správa je organizována vertikálně, byznys konkurenčně a individuálně, zatímco neziskové organizace spolupracují na horizontální bázi: dle místa bydliště, dle zájmů, dle oboru pomáhajících profesí. V každé krizi se vertikála otřásá a byznys i v takových chvílích zajímá především zisk. Jediné, co může zmírnit společenské otřesy a upevnit systém, jsou horizontální, mnohdy neformální vazby občanské společnosti. Věříme, že právě naši členové založené zdola horizontálně, avšak zapojené do silné střešní organizace nám mohou v prosazení pozice respektovaného partnera veřejné správy účinně pomoci.