Untitled

Motivace

Na své životní dráze jsem se dostala od mezinárodní spolupráce v uhelném průmyslu a jeho restrukturalizaci přes regionální rozvoj až po založení Národní klastrové asociace reprezentující nestátní neziskovou organizaci střešního typu. Nesnadná udržitelnost takovéto instituce v podmínkách ČR, minimální dostupnost veřejných zdrojů pro budování jejích kapacit a vlastní zodpovědnost za předávání vědomostí a hodnot v oblasti klastrů naší společnosti mě vedou k zapojení se do činnosti ANNO ČR s cílem zlepšit mechanismy podpory a rozvoje inovačních a pro společnost přínosných NNO střešního typu.

Profesní historie

Po dvacetileté činnosti v oblasti zpracování VTEI, mezinárodní spolupráce a po r. 1989 i restrukturalizace uhelného průmyslu pod hlavičkou OKD v Ostravě jsem pracovala od r. 1999 jako nezávislý konzultant. V letech 2001 – 2005 jsem ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje působila jako ředitelka mezinárodní konference Investment Forum Ostrava a expert na klastrovou koncepci zahájenou v ČR v r. 2002 státní agenturou CzechInvest. Jako generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě v letech 2005 – 2010 jsem v r. 2008 založila Národní klastrovou asociaci jako jeden z výstupů evropského projektu CLOE. Od roku 2010 jsem prezidentkou NCA, jejímiž členy jsou klastrové organizace a další podpůrné subjekty rozvojové a inovační infrastruktury (www.nca.cz). Prostřednictvím platformy NCA přispívám k rozvoji české klastrové politiky a jejím souladu s evropskými a globálními trendy k vyššímu využití excelentních klastrů pro ekonomický růst a vyšší konkurenceschopnost ČR.

GSM:  +420 731 505 929

E-mail:   bruskova@nca.cz