Ing. Martina Berdychová

předsedkyně ANNO ČR

Michala Drimlová

tajemnice ANNO ČR

Marie Froulíková 

projektová koordinátorka a fundraiser

Blanka M. Remešová

vedoucí kanceláře a poradenského centra 

Lucie Šilhavíková

finanční manažerka