jaromirDobrovolnické aktivitiy  v oblasti práce s dětmi a mládeží již od roku 1968.
Od roku 1991 do roku 2001 jako regionální sekretář YMCA v ČR pro Moravu.
Od 2001 do 2009 výchovný poradce a jednatel YMCA Brno.
Od roku 1998 do roku 2006 člen výkonného výboru a posléze předseda Brněnské asociace nestátních neziskových organizací, od roku 2006 předseda výkonného výboru Asociace NNO Jihomoravského kraje.
Jako člen výkonného výboru ANNO  v ČR pracuje od roku 2003.

Motivace

Mojí silnou motivací je osobní odpovědnost  za budoucnost svobodné společnosti, a práce v neziskovém sektoru je cestou k této vizi.