ANNO ČR – podpora nevládního sektoru v regionech

Cílem projektu je poskytování služeb neziskovým organizacím, které jsou významnými aktéry regionálního rozvoje. Poskytují kvalitní veřejně prospěšné služby a přispívají ke kvalitě života občanů v místě svého působení. Poradna ANNO ČR zprostředkuje informace, vzdělávání a poradenství v průřezových tématech celospolečenského vývoje, které si tyto organizace nemohou samy zabezpečit z důvodu svého užšího zaměření na poskytované služby.

3 samostatné aktivity:

  1. Poradenství a vzdělávání
  2. Cílená spolupráce se střešními nebo velkými NNO za účelem posílení pozice neziskového sektoru
  3. Partnerství ANNO ČR s veřejnou správou

Tento projekt je spolufinancován  z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

 

Sdílejte: