Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 14. 3. 2017 v prvním čtení vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti (sněmovní tisk 1005). Návrh byl poslancům předložen ve stejné podobě, v jaké jej řada neziskových organizacích odmítla a připomínkovala již v září 2016. Následně se v prosinci loňského roku vyjádřila k témuž návrhu odmítavě i Legislativní rada vlády. Současná podoba je v mnoha ohledech neefektivní a přináší ztížené prodmínky pro budoucí činnost mnoha NNO. K zákonu o VP zveřejňujeme stanoviska ANNO ČR a dalších členských i nečlenských organizací. (AVPO, ANNO JMK, ANNO JČK).